Zonebeheer

In 2000 is door F. Bouwmans Ingenieursburo in opdracht van de gemeente Tilburg een start gemaakt met het actualiseren en beheren van de zonebeheermodellen voor de gezoneerde industrieterreinen Kraaiven, Loven en Vossenberg. Tegelijkertijd zijn voor een aantal niet-gezoneerde industrieterreinen zogenaamde geluidbeheermodellen opgesteld, waarmee de totale geluiduitstraling van deze industrieterreinen kan worden bewaakt. Deze geluidbeheermodellen zijn opgesteld voor onder meer Loven II, Katsbogten, Albionstraat en Kreitenmolen. Sindsdien worden periodiek de nieuwe vergunningen/meldingen en akoestische gegevens uit het (digitale) milieuarchief gehaald en verwerkt in de rekenmodellen. Alle relevante gegevens worden per bedrijf digitaal gearchiveerd en opgenomen in een database. De akoestische onderzoeken worden eveneens digitaal bewaard en zijn direct voor raadpleging beschikbaar.

In 2002 en 2003 is in opdracht van de gemeente Almere het zonebeheermodel van industrieterrein de Vaart geactualiseerd. In 2004 is gewerkt aan het zonebeheermodel Trekkerveld in Zeewolde.

Van eind 2007 tot eind 2008 is voor de Milieudienst Zuid-Holland Zuid in Dordrecht het zonebeheer voor industrieterrein Aan de Noord in Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht geactualiseerd.

Sinds medio 2007 wordt in opdracht van de gemeente Waalwijk het zonebeheer verzorgd voor industrieterrein Haven I t/m VI en Haven Zeven. In 2012 heeft Waalwijk een Geluidreductieplan+ opgesteld. In 2013 is het nieuwe bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven met daaraan gekoppeld een zonebeheerplan in werking getreden. Ons bureau heeft hierbij een grote bijdrage geleverd.

Voor meer informatie over zonebeheer en onze werkwijze met betrekking tot dit onderwerp kunt u vrijblijvend kontakt opnemen met ons bureau.