Advisering

Sinds 1993 is ons bureau aktief in advisering van bedrijven, die zich bezig houden met veetransport, veehandel en vee verzamelen. Dit betreft onder meer advisering en ondersteuning op het vlak van: automatisering, boordcomputers, kostprijs- en tariefberekeningen, uur- en kilometeropbrengstberekeningen, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Voor meer informatie over onze advisering en ondersteuning van veetransporteurs en veehandelaren kunt u vrijblijvend kontakt opnemen met ons bureau.