Industrielawaai

Vanaf 1993 heeft F. Bouwmans Ingenieursburo zich gespecialiseerd in industrielawaai.

Voor Royal Haskoning in Nijmegen zijn ruim 400 akoestische onderzoeken verricht. Het merendeel van deze onderzoeken had te maken met aanvragen voor oprichtings-, veranderings- en revisievergunningen ingevolge de Wet milieubeheer. Ook zijn onderzoeken verricht in het kader van Milieu Effect Rapportages (MER). Daarnaast zijn saneringsonderzoeken verricht voor enkele gezoneerde industrieterreinen in Veghel, Boxmeer, Maastricht en Weert.

Daarna zijn in opdracht van meerdere organisaties vele akoestische onderzoeken verricht.

In de periode van eind 2008 tot aan de oprichting van de Omgevingsdiensten (begin 2013) is ondersteuning verleend aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de Provincie Gelderland. Dit betrof het beoordelen van akoestische onderzoeken, overleg met bedrijven en akoestische adviseurs en het ondersteunen bij het opstellen van de geluidparagraaf in milieuvergunningen.

Voor meer informatie over onze werkwijze met betrekking tot het verrichten van akoestische onderzoeken kunt u vrijblijvend kontakt opnemen met ons bureau.